Stichting Zandvoort Inside

Contact bestuur: 

Beleidsplan (samenvatting)
Stichting Zandvoort Inside

1: Doelstelling
Zandvoort Inside is een digitaal nieuws-en mediaplatform dat zich specifiek richt op het culturele-sociale en maatschappelijke Zandvoortse nieuws.


Door middel van videoreportages, interviews via Skype en artikelen met foto brengt Zandvoort Inside nieuws over en voor Zandvoorters, Zandvoortse organisaties en ondernemers, nieuwsartikelen en verbindende evenementen.
Het uiteindelijke doel van deze activiteiten is om de Zandvoortse inwoners te voorzien van laagdrempelig dorpsnieuws met als doel te verbinden en geïsoleerde mensen wat meer te betrekken bij de Zandvoortse samenleving.
Veel mensen in Zandvoort leven in isolatie, door hen te informeren over sociale, sportieve en maatschappelijke activiteiten probeert Zandvoort Inside de drempel naar humaan contact te verlagen. Door het kleine nieuws hoopt Zandvoort Inside de betrokkenheid van de Zandvoortse samenleving onderling te vergroten.
Van kleine burgerlijke berichten tot hoog ambtelijk nieuws of maatschappelijke onderwerpen.


2: Inkomsten

Inkomsten van Zandvoort Inside worden verkregen door:


Sponsoring
Donaties
Advertenties
Evenementen
Fondswerving
Subsidies
Nalatenschap uit erfenis


3: Beheer en besteding
Het vermogen van Zandvoort Inside wordt beheerd door Roy van Buuringen en Dolly ten Pierik.


Het vermogen wordt besteed aan:
Huur werkruimte


Apparatuur voor video en geluid
Softwareprogramma's
Opleidingen, bij-na-omscholing
Studiomaterialen
Zichtbaarheid
Promotiemateriaal
Presentatie
Evenementen
Vervoer
Vrijwilligersvergoedingen
Administratieve onkosten en overige onkosten