Zfm behoud licentie

06-10-2020

Vanavond is in de gemeenteraad de aanvraag voor de uitzendmachtiging behandeld en besproken . Er waren twee insprekers, de heer Opstal van Haarlem 105 en mevrouw Bal van ZFM Zandvoort. Beide omroepen hebben een aanvraag voor de licensie gedaan.Waar Opstal zich vooral richtte op brede financiële basis en streekomroep, terwijl Bal zich toelegde op de gezonde en vatbare basis voor het voortbestaan van de lokale omroep.


De raadscommissie heeft unaniem besloten een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media zodat de licentie wordt toegewezen aan ZFM.Maar eigenlijk weten we het al; de eerste 5 jaar mogen de Zandvoorters weer genieten van hun eigen lokale omroep!!
Burgemeester Moolenburgh is net alshet college trots en gelukkig met de omroep.


Zandvoort Inside feliciteert ZFM en wenst ZFM Zandvoort 5 hele mooie jaren toe!