Zandvoortse politiek wil duidelijkheid over bijstandsregeling

20-01-2021

Meerdere partijen in de gemeenteraad maken zich zorgen over de mate waarin de wet- en regelgeving rondom bijstandverlening juist wordt toegepast in de gemeente Zandvoort. Dit blijkt uit vragen aan het college van CDA en GroenLinks. 

Zo wil het CDA zeker weten of er enige beleidsvrijheid bestaat als het gaat om materiële bijdragen aan mensen die bijstandsuitkering ontvangen. De partij doet daarbij een voorstel die beleidsruimte wel toestaat in deze kwestie. Zij willen hiermee situaties waarin mensen ineens grote bedragen terug moeten betalen voorkomen. Ook de fractie van GroenLinks wil er bij het college van op aan kunnen dat de 'menselijke maat gewaarborgd blijft'. Er zou volgens hen meer openheid moeten komen over hoe de gemeente het bestrijden van bijstandsfraude geregeld heeft. GroenLinks wil ook dat mogelijke vorm van onbewuste 'institutionele discriminatie' zo snel mogelijk boven tafel komt, als dit het geval zou zijn. 

Beide partijen hameren erop om de communicatie tegenover de bijstandsgerechtigden in elk geval vanuit de gemeente te verbeteren. Zo zou het onlangs in het leven geroepen 'meldpunt toeslagenaffaire' beter bij de desbetreffende personen toegankelijk moeten worden gemaakt. Ook hebben zij die recht hebben op bijstand tegelijkertijd recht op openheid vanuit de overheid, daar speelt de gemeente een belangrijke rol. Met de vragen aan het college hopen de twee partijen meer inzicht te krijgen om problemen met bijstandsfraude voor te zijn.