Voor tweede week op rij lage coronacijfers in de regio

18-01-2021

In de afgelopen zeven dagen zijn er gemiddeld een gelijk aantal nieuwe positieve tests gemeten als de week ervoor. Hiermee blijven de coronacijfers aanzienlijk lager dan eind december het geval was, maar van een dalende trend lijkt nog altijd geen sprake. Zeker 1080 mensen per dag lieten zich de afgelopen week testen in de regio Kennemerland. Daarvan werden er 114 positief getest (10.5%)

Op lokaal niveau is er wel duidelijk een daling zichtbaar. Vooral in Uitgeest en Velsen, waar de afgelopen tijd de coronacijfers records braken, lijken ook daar de positieve test weer naar een 'gemiddeld' niveau te trekken. In de rest van de gemeentes is er tevens een aanzienlijke daling zichtbaar in het aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners ten opzichte van een week eerder. Alleen in de gemeente Zandvoort is er een kleine stijging zichtbaar.

Het is afwachten hoe de cijfers zich de komende week ontwikkelen, pas dan kunnen we wellicht enig optimistisch perspectief bieden voor een begin van het einde. 

Avondklok
Vooral op landelijk niveau blijven de besmettingen en de ziekenhuisopnames die daar het gevolg van zijn op een zeer hoog niveau. Reden genoeg voor het kabinet om het advies van het OMT om over te gaan tot verscherpte maatregelen af te wachten. Zo wordt er gedacht aan een avondklok. De mogelijkheid dat die er komt lijkt steeds reëler, blijkt uit berichtgeving van verschillende media maandag.