Spanning in raad om ontwikkeling Entreegebied en Badhuisplein

15-12-2020
Inrichting terrein volgens 'Stedenbouwkundige Visie Entreegebied Zandvoort'
Inrichting terrein volgens 'Stedenbouwkundige Visie Entreegebied Zandvoort'

Het knettert in de gemeenteraad van Zandvoort. En wederom vanwege de ontwikkeling van een gebied in Zandvoort dat al heel lange tijd aan een opknapbeurt toe is. Het gaat om de stedenbouwkundige visie Badhuisplein en Entreegebied Zandvoort. In de commissievergadering van 1 en 2 december hebben oppositie partijen OPZ, PVV en coalitiepartij VVD bezwaar gemaakt tegen beide plannen. 

Zij beargumenteren hoofdzakelijk vanuit het belang van de automobilist. Er zou te weinig rekening gehouden zijn in de visie met de intekenen van voldoende parkeerruimte. En daarom dreigen deze drie partijen, samen goed voor negen zetels (tegen over 8), in de raadsvergadering van dinsdag aanstaande tegen deze plannen te stemmen. Gevolg zou zijn dat wethouder Ellen Verheij beide visies intrekt en hier vervolgens een periode overheen om er nogmaals naar te kijken. Andere coalitiepartijen, D66, CDA, PvdA, GBZ en oppositiepartij GroenLinks betreuren de ontstane bezwaren. Kevin Stephan (CDA), vindt het met name zorgelijk dat de VVD-fractie van Martijn Hendriks 'keer op keer' haar eigen wethouder (Verheij) frustreert. 

Van een kans op wederom een bestuurscrisis voor Zandvoort, lijkt geen sprake. Het is afwachten hoe de raad zal stemmen, in de raadsvergadering van dinsdag 15 december. Mocht er inderdaad een meerderheid tegen stemmen, dan zal de visie worden ingetrokken. Dan mag de raad zich in een verder stadium wederom buigen over deze 'vernieuwde' visies.

Huidige situatie
Huidige situatie