SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN OPZ AAN COLLEGE OVER VERLOEDERING IN ZANDVOORT

09-08-2020

De Ouderen Partij in Zandvoort heeft een brief gestuurd naar het college waarin gevraagd wordt wat er gaat gebeuren ten aanzien van de ontstane situatie van de afgelopen dagen in Zandvoort. Er worden duidelijk vanuit de gemeenschap signalen opgevangen dat regels niet nageleefd worden en dat er niet of nauwelijks wordt opgetreden. Ook zijn er veel klachten over het ontbreken van (sanitaire) voorzieningen voor de bezoekers en de Zandvoorters zijn niet te spreken over de rotzooi die de bezoekers achterlaten en de manier waarop er door de bezoekers met de Corona maatregelen wordt omgegaan. Op twitter valt zelfs de lezen dat menige toerist het dorp verlaat vanwege de onveilige situatie in ons dorp.

 Hieronder de brief die door het OPZ ingezonden is De OPZ (Ouderen Partij Zandvoort) stelt dat college en gemeenteraad samen werken aan een aantrekkelijke badplaats.Jammer genoeg moet het OPZ constateren dat de realiteit leert dat het m.b.t. onze beleidsvoornemens te vaak alleen bij woorden blijft. Het dorp gaat er niet op vooruit maar verloedert door gebrek aan handhaving. Voorbeelden; een Noord- en Zuid-boulevard vol met campers en auto's waarin overnacht wordt, het strand dat 's nachts volstaat met tenten waarin eveneens overnacht wordt. Men doet de behoeften in de duinrand en het vuil hoopt zich verder op. Handhaving en politie niet te zien. 

OPZ is zich hiervan rot geschrokken en schaamt zich dat Zandvoort op deze manier aan het verloederen is. Wat voor indruk hebben bezoekers straks van Zandvoort. Een badplaats waar alles maar kan omdat handhaving en de sturing hierop schromelijk tekortschiet?

De fractie van OPZ maakt zich over de actuele situatie in Zandvoort ernstige zorgen. Het ontbreekt zowel aan voldoende inzet en effectiviteit van handhaving. Inzake actie van het college lijkt er sprake van nalatigheid.Wegen naar Zandvoort worden afgesloten ook voor de eigen bewoners en bedrijven - waarvoor tijdige bevoorrading cruciaal is - moeten hemel en aarde bewegen om het dorp te kunnen bereiken. 

Parkeren voor bewoners is nagenoeg onmogelijk. Vraag: Met welke concrete maatregelen op korte en lange termijn is het college van plan om de geschetste verloedering tegen te gaan en de aantrekkelijkheid van Zandvoort als woon- en badplaats te waarborgen?