Pré Wonen per 1 december woningcorporatie voor Zandvoort

26-11-2020

Woonstichting De Key draagt op dinsdag 1 december aanstaande de volkshuisvestelijke taken over aan woningcorporatie Pré Wonen. De Key is sinds begin vorig jaar begonnen met het zoeken naar een nieuwe woningcorporatie voor Zandvoort. 

Een uitgebreid en zorgvuldig proces heeft sindsdien plaats gevonden, waarbij het Huurdersplatform Zandvoort en de gemeente in nauw contact stonden met De Key.Van de drie gegadigden heeft uiteindelijk Pré Wonen de bevestiging gekregen. Zij voegen met de overname zo'n 2.500 woningen toe aan hun corporatie. In totaal beheert Pré wonen zeker 16.000 woningen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. 

Van de ovegang naar Pré Wonen zullen zandvoortse huurders niet veel merken. Zij zijn immers tijdig op de hoogte gesteld over de overnamen én ook geïnformeerd over de nieuwe werkwijze die Pré Wonen zal gaan hanteren.