Opnieuw aanzienlijke toename op gemeentelijk niveau

01-12-2020

Afgelopen week zijn er 8.178 personen getest in de Veiligheidsregio Kennemerland. 10,2% hiervan is positief getest, dat komt neer op 834 positief geteste personen in de periode 25 tot en met 01 december. Dit is invergelijking tot een week eerder een afname in de toename van 15 positieve coronatests in deze veiligheidsregio. 

Maar in bijna iedere gemeente is er juist een aanzienlijke stijging te zien ten opzichte van een week eerder. Zo kreeg Heemskerk er bijna 250 positieve coronatest per 100.000 inwoners bij afgelopen week, dit is zo'n 95 meer als een week eerder. Ook in de gemeente Zandvoort stagneert de dalende trend afgelopen week. Dit patroon zet door in alle overige zes gemeentes, behalve Velsen. Daar is juist nog een lichte daling in de toename ten opzichte van een week eerder gemeten. Velsen had de afgelopen weken te maken met een relatief hoog positief testgehalte. Toen was deze gemeente juist het buitenbeentje van de dalende trend die de laatste weken zichtbaar was. 

-

Bij de raadpleging van deze cijfers wordt rekening gehouden met een eventuele vertraging van de verwerking van de cijfers door het RIVM. 

Meer informatie over de laatste ontwikkelingen rondom de coronacijfers is te vinden via: coronadashboard.rijksoverheid.nl