Nieuwe voorzitter en bestuursleden ZRB

24-10-2020
 Nieuwe voorzitter en bestuursleden voor ZRB
Tijdens een korte algemene ledenvergadering heeft Ruud Willigers vrijdagavond de voorzittershamer doorgegeven aan Cees Winkel.
Ruud bracht in de afgelopen periode zijn bestuurlijke kennis en ervaring mee naar de ZRB en had vooraf aangegeven zijn rol voor 1 bestuursperiode te willen vervullen.


 Cees is van origine docent, maar heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met bestuurs-, management- en beleidsfuncties en is op dit moment werkzaam voor de MBO-Raad. Cees neemt daarnaast veel kennis op het gebied van opleiden en werken met jongeren mee.

Naast een nieuwe voorzitter werden ook twee nieuwe commissarissen benoemd: Pieter Winkel en Tim Kerkman. Rob van Esveld trad eerder dit jaar wegens persoonlijke omstandigheden al terug uit het bestuur.

bron: zrb zandvoort