LHBTI aan Zee schrijft mail aan minister Slob

11-11-2020

Na aanleiding van de uitspraken van minister van Onderwijs, Arie Slob, over het weigeren van homoseksuele leerlingen op religieuze scholen , heeft het bestuur van de stichting LHBTI aan Zee hem een mail gestuurd. 

Identiteit
"Vol verbazing moeten wij constateren dat u - in tegenstelling tot wat u beweert - met deze uitspraak verre van veiligheid biedt op scholen die dit in de praktijk mogen brengen. Met de uitspraak dat vanuit levensbeschouwelijke ideologie een homoseksuele levenswijze mag worden afgekeurd, schept u juist een onveilig klimaat voor alle LHBTI+ kinderen, -jongeren en -volwassen binnen en buiten de geloofsgemeenschap omdat zij worden afgewezen op een essentieel deel van hun identiteit, hun zijn" ,aldus de stichting.

Segregatie
Ook beroept de stichting zich op verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat een relatief hoog aantal LHBTI-jongeren zelfmoord pleegt omdat zij het gevoel hebben niet geaccepteerd te worden. Met deze uitspraken zou de minister eerder een segregatie creëren dan een samenleving waar mensen zich gehoord, gelijk behandeld én veilig voelen. 

Hervorming
Verder wordt benoemt dat de minister met twee maten zou meten. LHBTI aan Zee stelt ook dat er moet worden ingezet op een aanpassing van artikel 23 van de grondwet. Volgens hen sluit deze niet aan met artikel 1. 

De stichting hoopt op een reactie van de minister.