FAUNABEHEER PROVINCIALE STATEN KIEST VOOR AFSCHOT 4000 HERTEN

24-11-2020
Maandag 23 november heeft het overgrote deel van het bestuur van de provincie Noord-Holland, afdeling faunabeheer besloten dat er , evenals in 2015 weer herten afgeschoten mogen gaan worden.Het gaat om 4000 herten uit de Amsterdamse Waterleiding Duinen.

 

De partij voor de Dieren heeft gepleit voor een alternatief om de grote hertenpopulatie tegen te gaan. De SP attenteerde op een proef die in Zeeland plaatsvindt met sterilisatie van de herten. Hier gaat nog wel naar gekeken worden als alternatief.De PVV stelde voor om te kijken naar een nieuwe ontwikkeling waarbij de reeën via de prikpil anticonceptie toegediend krijgen.
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, want op 15 december komt er nog een Statenvergadering over dit onderwerp en zullen de PvdD, de SP én de PVV weer alles uit de kast halen om afschot te voorkomen en een andere manier van reduceren van de populatie te vinden.


Foto: Rob Bossink