BEWONERS ZUIDBUURT VERZETTEN ZICH TEGEN PLANNEN GEMEENTE

07-09-2020


Bewoners van de Zandvoortse Zuidbuurt moesten in het Haarlems Dagblad van 28 augustus vernemen dat de gemeente Zandvoort van plan is om het parkeerterrein 'de Zuid' te vergroten en stellages met zonnepanelen te plaatsen zoals die ook staan op het parkeerterrein in Bloemendaal, op de kop van de Zeeweg.


De buurtbewoners zijn hier allerminst gelukkig mee en zij zijn ook boos omdat er geen enkele vorm van buurtparticiatie is geweest.
Terwijl in een rapport van het RES - Regionaal Energie Strategie- gesteld wordt dat na een intensief participatieproces met de betrokken overheden, inwoners, maatschappelijke partners en stakeholders de plannen tot stand zijn gekomen, na 70 bijeenkomsten, waarin 1500 mensen zouden hebben meegepraat.


Grootste bezwaren van de omwonenden zijn onder andere dat de stellages vaste bouwwerken zijn, wat strijdig is met het bestemmingsplan; waardeverlies van de huizen door het veranderde uitzicht en dat het genot van het zicht op de natuur voor omwonenden én passanten bedorven wordt. De buurtbewoners willen hun bezwaren bij de raadsvergadering van 9 september inbrengen.